Oferta

Nasza oferta

Pomagam w zapewnieniu obsługi prawnej i notarialnej transakcji, w załatwieniu wymaganych dokumentów, w tym podziałów geodezyjnych nieruchomości. Na życzenie klientów sporządzamy umowy przedwstępne i organizujemy umowy notarialne w dowolnej miejscowości.

Operaty szacunkowe wykonane są zgodnie z przepisami prawa i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Są one sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, zawierają wszelkie informacje niezbędne do ustalenia sposobu postępowania i wniosków rzeczoznawcy majątkowego dotyczących określenia wartości nieruchomości.

Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy.

Koszt wykonania usługi ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Na cenę usługi nie wpływa wartość nieruchomości. Wynagrodzenie określa umowa z zamawiającym i zależy od nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego.

Obszar działalności to głównie teren województwa łódzkiego.

Usługi w zakresie wyceny:

 • nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy),
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
 • nieruchomości komercyjnych( biur, magazynów, centrów handlowych),
 • nieruchomości zabytkowych (kamienice, dwory, pałace i inne),
 • nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych,
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, itp.),
 • i inne.

Wyceny dla różnych celów i potrzeb, m. in.:

 • kupno/sprzedaż,
 • zabezpieczenia kredytu
 • odszkodowanie,
 • opłaty adiacenckie,
 • renta planistyczna,
 • użytkowanie wieczyste – wykup na własność, aktualizacja opłat rocznych,
 • ustanawianie służebności,
 • umów leasingowych
 • zabezpieczenia pod zastaw
 • ewidencji księgowych firmy ( odpisy amortyzacyjne)
 • podatkowych
 • i inne.

Usługi w zakresie doradztwa:

 • sporządzanie opinii w zakresie wartości indywidualnej
 • sporządzamy analizy opłacalności inwestycji.
 • sporządzanie analizy różnych segmentów lokalnego rynku nieruchomości
 • kupna/sprzedaży nieruchomości
 • doradztwo w zakresie wartości nieruchomości
 • i inne w zakresie nieruchomości

Wycena linii technologicznych, maszyn i urządzeń (z wyjątkiem samochodów)

Pomagam w zapewnieniu obsługi prawnej i notarialnej transakcji, w załatwieniu wymaganych dokumentów, w tym podziałów geodezyjnych nieruchomości.

Operaty szacunkowe wykonane są zgodnie z przepisami prawa i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Są one sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, zawierają wszelkie informacje niezbędne do ustalenia sposobu postępowania i wniosków rzeczoznawcy majątkowego dotyczących określenia wartości nieruchomości.

Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy.
Opinia o wartości nieruchomości nie stanowi dokumentu, jednocześnie nie może służyć do celów formalnych i prawnych.
Koszt wykonania usługi ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Na cenę usługi nie wpływa wartość nieruchomości. Wynagrodzenie określa umowa z zamawiającym i zależy od nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego.