Oferta

 • Usługi w zakresie wyceny:
  • nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy),
  • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
  • nieruchomości komercyjnych( biur, magazynów, centrów handlowych),
  • budynków (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, zabytków),
  • nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych,
  • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, itp.),
  • prawa użytkowania wieczystego,
  • i inne.
 • Wyceny dla różnych celów i potrzeb, m. in.:
  • kupno/sprzedaż,
  • odszkodowanie,
  • opłaty adiacenckie,
  • renta planistyczna,
  • użytkowanie wieczyste - wykup na własność, aktualizacja opłat rocznych,
  • ustanawianie służebności,
  • i inne.
 • Usługi w zakresie doradztwa:
  • sporządzamy analizy opłacalności inwestycji.
  • sporządzanie analizy różnych segmentów lokalnego rynku nieruchomości
  • kupna/sprzedaży nieruchomości
  • i inne w zakresie nieruchomości
 • Sporządzanie certyfikatów energetycznych

Pomagam w zapewnieniu obsługi prawnej i notarialnej transakcji, w załatwieniu wymaganych dokumentów, w tym podziałów geodezyjnych nieruchomości. Na życzenie klientów sporządzamy umowy przedwstępne i organizujemy umowy notarialne w dowolnej miejscowości.

Operaty szacunkowe wykonane są zgodnie z przepisami prawa i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Są one sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, zawierają wszelkie informacje niezbędne do ustalenia sposobu postępowania i wniosków rzeczoznawcy majątkowego dotyczących określenia wartości nieruchomości.

Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy.

Koszt wykonania usługi ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Na cenę usługi nie wpływa wartość nieruchomości. Wynagrodzenie określa umowa z zamawiającym i zależy od nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego.

Obszar działalności to głównie teren województwa łódzkiego.

Rudek Nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i lrealizacja: Internet-media.pl