O firmie

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego mgr inż. Mirosława Rudka wykonuje wyceny nieruchomości od 1.01.1996 roku. Firma w obecnym kształcie funkcjonuje od 1.01.2000 roku.

W swoim dorobku posiada kilka tysięcy operatów szacunkowych sporządzonych dla osób fizycznych, banków, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw, sądów, komorników, prokuratury, urzędów skarbowych, syndyków, kancelarii prawnych.

W swoim dorobku posiada wykonane operaty m.in.: przedsiębiorstw, obiektów przemysłowych, zespołów parkowo – pałacowych, zespołów parkowo – dworskich, gospodarstw rolnych, gospodarstw rybackich, lasów, upraw, sadów, rezydencji, obiektów publicznych, służebności przesyłu i wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości, gruntów komercyjnych, linii technologicznych i inne.

Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.

26

Lat na rynku

500+

Zadowolonych klientów

200

Zrealizowanych projektów

O mnie

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Elektrycznego, o specjalności elektroenergetyk. Uprawnienia państwowe Rzeczoznawcy Majątkowego o nr 3286 nabyte dn. 21.12.1997. Licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 3989 oraz licencja zarządcy nieruchomości nr 12272. Posiadam uprawnienia w zakresie sporządzania certyfikatów energetycznych budynków. Posiadam również uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcji zarządców nieruchomości przy Ministrze Infrastruktury. Wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, od 1.01.1996 roku. Wpisany na listę bankową rzeczoznawców majątkowych.

Ukończone studia podyplomowe „Bankowość Hipoteczna i Rynek Nieruchomości” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, „Rewitalizacja miast i struktur po przemysłowych” na Politechnice Łódzkiej oraz „Audyt energetycznego budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynku” na Politechnice Krakowskiej.

Ukończone specjalistyczne szkolenia:

  • Wycena dla potrzeb sektora bankowego
  • Wycena dla potrzeb skarbowo – podatkowych
  • Wycena nieruchomości rolnych dla potrzeb ANRSP
  • Wycena wartości aktywów przedsiębiorstw
  • Czynności rzeczoznawcy majątkowego, jako biegłego sądowego
  • i inne szkolenia

Członek Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.